Резервна скорбяла

Прости концентрични скорбялни зърна от семе на Phaseolus vulgaris /фасул/ Прости ексцентрични скорбялни зърна от грудка на Solanum tuberosum /картоф/ Сложни скорбялни зърна от семе на Avena sativa /овес/ за […]

 

Включения в пластидите

Скорбяла Асимилационна: образува се в в резултат на фотосинтеза в хлоропластите. На тъмно се хидролизира до прости захари с участието на ензима амилаза. Резервна: образува се от транспортирани прости захари […]

 
Exit mobile version
Към лентата с инструменти