Kozhuharova, Nikolova, Zheljazkov & Craker. 1997. Investigation on the Spermoderm of Gypsophila

K.S.Kozhuharova, A.M.Nikolova, V.D.Zheljazkov, L.E.CrakerInvestigation on the Spermoderm of Gypsophila spp. L. Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, Vol. 5(1) 1997, p. 85-92. Abstract: Scanning electron microscopy was used to […]

 

Кожухарова 1983. Морфологични и биологични особености на някои хибриди и апомиктни форми от обикновената шипка

Висш Селскостопански Институт „В. Коларов“ – Пловдив Катедра Ботаника Морфологични и биологични особености на някои хибриди и апомиктни форми от обикновената шипка (Rosa canina L.) и тяхното използуване. Кунка Стоянова […]

 

Ковачев 1968. Морфология на полена при няколко вида от сем. Amaryllidaceae

Ковачев, Ив.Г. 1968. Морфология на полена при няколко вида от сем. Amaryllidaceae. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив. Агрономически факултет, т. XVII, 185-188. Резюме: Установено е сходство в морфологията на […]

 

Brandt & al. 1883. Kohler’s Medizinal Pflanzen, band 2

Brandt W., Gurke M., Kohler F., Pabst G., Schellenberg G. & Vogtherr M. 1883. Kohler’s Medizinal Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erlauterndem Texte Atlas zur Pharmacopoea germanica, austriaca, belgica, […]

 

Brandt & al. 1883. Kohler’s Medizinal Pflanzen, band 1

Brandt W., Gurke M., Kohler F., Pabst G., Schellenberg G. & Vogtherr M. 1883. Kohler’s Medizinal Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz erlauterndem Texte Atlas zur Pharmacopoea germanica, austriaca, belgica, […]

 

Левина 1987. Морфология и экология плодов.

Левина Р. 1987. Морфология и экология плодов. „Наука“, Ленинград  

 

Соруси върху лист от Polypodium vulgare

Соруси върху долната повърност на лист от Polypodium vulgare /сладка папрат/ (увеличение 20x, Bresser)  

 

Покълнващи семена от Arabidopsis thaliana

Покълнващи семена от Arabidopsis thaliana /Арабидопсис/ (увеличение 6×10) в снимката: зона на делене, зона на удължаване, зона на кореновите власинки, коренови власинки, семедели, хипокотил, епикотил  

 

Отворено колатерално проводящо снопче от Plectranthus nummularius

Напречен пререз на стъбло на Plectranthus nummularius в зоната на отвореното колатерално проводящо снопче (увеличение 20×10, оцветяване с азорубин, кармоизин) в снимката: ксилем, флоем, камбий, коленхим, паренхим на кората, склеренхим, […]

 
Към лентата с инструменти