20-08 Оптимизиране на системата за съхранение и документация в Хербариума към Аграрен университет – Пловдив (SOA)

PDF Оптимизиране на системата за съхранение и документация в Хербариума към Аграрен университет – Пловдив (SOA) (20-08) Инфраструктурен проект 20-08 ръководител: гл. ас. д-р Кирил Стоянов екип: гл. ас. д-р Цветанка Райчева, гл. ас. д-р Мария Лачева, гл. ас. Ценка Радукова, ас. Цветана Минчева Optimisation of the System for Storage and Documntation in the Herbarium […]

 

Долна епидерма от лист на Pelargonium zonale

Долна епидерма от лист на Pelargonium zonale /мушкато/ (увеличение 80x; Bresser) в снимката: жлезисти власинки, механични власинки, основни клетки, устица  

 

Долна епидерма от лист на Ballota nigra

Долна епидерма от лист на Ballota nigra /Черна капела/ (увеличение 90×10) в снимката: околоустична клетка, остеолум, затваряща клетка, основна клетка, устица, епидерма, лист  

 
Към лентата с инструменти