Семейство Araceae /Змиярникови/

 • Вероятен произход: от подобни на палмите предшественици
 • Сухоземни, блатни, рядко водни треви, с клубени или коренища, дървовидни (без вторично надебеляване), лиани или епифити
 • Най-голямо видово разнообразие в тропиците
 • Листа: прости, последователни, приосновни и стъблени, разнообразни по форма и наделяне
 • Съцветие: кочан с многобройни дребни едно- или двуполови цветове, със слабо развит околоцветник, обхванато от спата – интензивно обагрен обвивен лист
 • Цветна формула:
  ✱ P3+3,0 A3+3 G(3) ⚥, или:
  ✱ P0 A3,4
  ✱ P0 G1
 • Плод: ягода
 • Опрашване: ентомофилно – термогенни (отделят топлина) или специфични миризми – привличат мухи и бръмбари
 • Представители:
  • Arum maculatum /Петнист змиярник/[w]: в сенчестите влажни гори
  • Dracunculus vulgaris /Едър змиярник/[w]: Балкански ендемит. В България – само в Кожух пл., защитен
  • Acorus calamus /Блатен аир/[w]: рядко водно растение, включено в Червената книга на България
  • Monstera deliciosa[w], Anthurium sp.: отглеждани като стайни растения
  • Calla aethiopica /Кала/[w]: оранжерийна цветна култура
  • Colocasia esculenta /Таро/[w]: тропично растение, използвано за храна
  • Pistia stratiotes[w] водно растение, с произход от Африка, и воден плевел в тропичните и субтропичните водоеми

  (още по темата)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 17.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти