Семейство Cyperaceae /Острицови/

 • Космополити, повечето хигрофити – растящи на изобилно влажни места [w]
 • Еволюционно свързани с разред Juncales и вероятно произлизат от негови примитивни представители
 • Едно- или многогодишни, подобни на житните
 • Стъбло: тристенно или цилиндрично с възли само към основата
 • Листа: последователни, линейни или четиновидни със затворени влагалища,триредни, по-често приосновни
 • Съцветие: сложен клас, метлица, сенник или главичка
 • Цветове: дребни, двуполови или еднополови, актиноморфни. Околоцветник от 6 люспици или 6 до много власинки (род Scirpus), при някои липсва (род Carex)
  ✱ P0,6,∞ A3 G(3),(2) ⚥ ♂ ♀
 • Значение: фуражни, хранителни, декоративни, доминират във влaжни фитоценози и биотопи
 • Представители:
  • род Cyperus /Папирус/[w]
   • C. glaber /Гладък циперус/[l]: по влажни места в цяла България
   • C. esculentus /Чуфа; земен бадем/[w]: образува грудки, използвани за храна, в тропиците и субтропиците
   • C. papyrus /Папирус/[w]: използван в древен Египет за производство на хартия и като строителен материал
  • род Carex /Острица/[w]: богато представен в българската флора:
   • C. caryophyllea /Пролетна острица/[w],
   • C. hirta /Влакнеста острица/[w],
   • C. acutiformis /Заострена острица/[w]
  • Scirpus sylvaticus /Горски камъш/[w]

  (още по темата)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 17.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължителноа>
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти