семейство Ruscaceae /Залистови/

 • В по-старите класификации е обединявано с Liliaceae или Asparagaceae; в по-новите класификации включва Convallariaceae
 • Малко семейство – 3 рода с 13 вида
 • Разпространение предимно в Средиземноморието и Европа
 • Близкородствено със семейство Asparagaceae – в някои класификационни схеми не е разграничено
 • Полухрасти, чиито разклонения са видоизменени във филокладии, листата са видоизменени в люспи.
 • Цветна формула:
  ✱↑ P(6) A(6)
  ✱↑ P(6) G(3)
 • Плод: ягода
 • Представители в България: само един род – Ruscus[w], представен от 2 вида:Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 29.12.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти