Семейство Convallariaceae /Момини сълзи/

 • В по-старите класификации обединявано с Liliaceae или Asparagaceae, в по-новите – в Ruscaceae.
 • Близко родство със семейство Melanthiaceae
 • Разпространени главно в северното полукълбо
 • Многодишни, коренищни тревисти растения
 • Листа: прости, целокрайни, продълговато яйцевидни
 • Цветове: двуполови; в цимозни съцветия
  ✱ P(6) A(6) G(3)
 • Опрашване: ентомофилно: нектарници, етерични масла в осмофори
 • Плод: ягода или месеста кутийка
 • Съдържат алкалоиди и намират приложение в медицината
 • Декоративни растения
 • Представители: три рода в българската флора, в гори и храсталаци:

(още по темата)Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 17.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти