Семейство Alismataceae /Лаваницови/

  • Главно многогодишни водни и блатни треви[w]
  • Листа: в розетка, два типа: подводни приседнали и надводни с дръжки
  • Цветове: с двоен околоцветник (белег за примитивност):
    * Ca3 Co3 A6-∞ G
  • Съцветие: гроздовидно или метличесто
  • Плод: сборно орехче
  • Представители:


Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 17.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти