Семейство Lamiaceae (Labiatae) /Устноцветни/

 • Предимно тревисти растения[w]
 • Стъбла: четиристенни.
 • Листа: прости, срещуположни.
 • Цветове: двуустни, в лъжливи прешлени в пазвите на листата или връхни класовидни съцветия.
  ↑ Ca(5) Co(2+3) A2,+2 G(2)
 • Опрашване: Високо специализирани ентомофилно опрашващи се растения.
 • Плод: ценобий, разпада се на четири орехчета
 • Всички органи с покривни и/или жлезисти власинки със сложно устройство
 • Значение: етеричномаслени, лечебни, подправки, плевели
 • Представители:
  • род Mentha /Мента/[w]:
   • M. Х piperita /Лютива мента/[w],
   • M. pulegium /Приятна мента/[w],
   • M. spicata /Джоджен/[w],
   • M. aquatica /Водна мента/[w]
  • род Lamium /Мъртва коприва/[w][m]:
  • род Salvia /Конски босилек/[w]: 2 фертилни тичинки, специализирани за ефективно ентомофилно опрашване
   • S. sclarea /Мускатен конски босилек/[w]: по сухи припечни места в страната
   • S. officinalis /Градински чай/[w]: средиземноморски вид, култивиран.
   • S. splendens /Пламък/[w]: интродуциран южноамерикански декоративен вид.
  • Melissa officinalis /Маточина/[w]
  • род Origanum /Риган/[w]:
   • O. vulgare /Обикновен риган/,
   • O. heracleoticum /Бял риган/
  • род Satureja /Чубрица/[w]:
   • S. montana /Планинска чубрица/[w],
   • S. hortensis /Градинска чубрица/[w]
  • род Thymus /Мащерка/[w]: голям брой видове със сходна морфология
  • Clinopodium vulgare /Котешка стъпка/[w]
  • Teucrium chamaedrys /Червено подъбиче/[w]
  • Sideritis scardica /Пирински чай/[w]: рядък вид, балкански ендемит, защитен; култивира се
  • Lavandula angustifolia /Теснолистна лавандула/[w]: средиземноморски вид, култивира се в подбалканските котловини
  • Rosmarinus officinalis /Розмарин/[w]: средиземноморски вид
  • Ocimum basilicum /Босилек/[w]: от Азия
  • Plectranthus nummularius: от Южна Африка, отглежда се като стайно растение

  (още по темата) (още представители)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2021. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 18.07.2021 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължителноа>
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти