Семейство Gentianaceae /Тинтявови/

 • Космополити, най-много видове в умерени, субтропични райони и тропичните гори
 • Малки дървета, храсти, лиани, треви [w][k]:
 • Листа: цели, срещуположни, без прилистници
 • Цветове: еднинични или в тирсоподобни съцветия
  ✱ Ca(5-4) Co(5-4) A5-4 G(2)
 • Плод: паракарпна кутийка или ягода
 • Значение: фармацевтична, парфюмерийна, козметична промишленост (етерични масла, гликозиди, алакалоиди)
 • род Gentiana /Тинтява/[w][k]
  • G. lutea /Жълта тинтява/[w][k]: високопланински, защитен вид
  • G. asclepiadea /Синя тинтява/[w][k]: в горите
  • G. acaulis /Безстъблена тинтява/[w][k]: застрашен вид, в Стара планина
 • род Gentianella /Горчивка/[w][k]: в субалпийския и алпийския пояс в България
  • G. amarella /Истинска горчивка/[l][k]
  • G. bulgarica /Българска горчивка/[k]: балкански ендемит
 • Centaurium erythraea /Червен кантарион/[w][k]: в цялата страна, лечебен

(още по темата)Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 14.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery & www.botanica.ovo.bg
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти