Семейство Anacardiaceae /Смрадликови/

 • Тропични и субтропични дървета, храсти и лиани
 • Листа: последователни или срещуположни, сложни (тройни, перести), рядко прости
 • Цветове във връхни метличести или пазвени съцветия

  ✱ Ca5 Co5 A5-10-∞ G(2-5)

 • Плод синкарпна костилка
 • Значение: декоративни, етеричномаслени (танини), противоерозионни, хранителни, лечебни.
 • Представители:
  • Cotinus coggygria /смрадлика/[w]
  • Rhus typhina /шмак, шмил/[w], R. chinensis /китайски шмил/[w]
  • род Pistacia
   • P. vera /Шам фъстък/[w]: Дърво, дава около 50 кг семена годишно, родина Персия.
   • P. terebinthus /Кукуч/: среща се по сухи каменисти склонове в България
  • Anacardium occidentale /кашу/[w]: Дърво, родина Североизточна Бразилия. Плодът костилка се консумира в целия свят, след термична обработка се разпадат алергенни смоли и токсини
  • Mangifera indica /Манго/[w]

  (още по темата)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 16.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти