Семейство Caesalpiniaceae /Цезалпиниеви/

 • Главно в тропиците и субтропиците на Африка, Америка и Азия
 • Сходство с примитивните представители на Rosaceae. Близко родство със семействата Fabaceae и Mimosaceae
 • Дървета, лиани и храсти, рядко полухрасти и треви [w]
 • Листа: прости, перести, двойноперести с прилистници, понякога превърнати в бодли
 • Цветове: зигоморфни с двоен околоцветник, събрани във връхни или пазвени гроздовидни или метлицовидни съцветия
  ↑ Ca(5) Co0,1,5 A10 G1
  Чашелистчета: 5, рядко 4 сраснали. Венчелистчета: варират по брой, форма и размери
 • Плод: едносеменен до многосеменен боб
 • По съвременните представи е подсемейство[k] в състава на семейство Fabaceae[k]
 • Представители[k]:
 • Cercis siliquastrum /Див рожков/[w][k]: каулифлорно дърво, с редки находища в Южна България
 • Gleditsia triacanthos [w][k]: с клонки, видоизменени в тръни; произход – Северна Америка
 • Caesalpinia gilliesii [w][k]: декоративен храст от Южна Америка
 • Ceratonia siliqua /Цариградски рожков/[k]: Средиземноморски вид, използван като източник на захар[w]
 • (още по темата)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър. онлайн версия обновена на 16.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ