Семейство Euphorbiaceae /Млечкови/

 • Космополитно разпространение, най-голям брой видове в тропиците и субтропиците
 • Еднодомни дървета, храсти и треви
 • Листа: прости, последователни
 • Обикновено растения с млечен сок
 • Някои представители са сукуленти и наподобяват кактуси: видоизменени стъбла (месести) и листа (месести или бодли)
 • Околоцветник: двоен, прост или редуциран
 • Тичинкови цветове: 1 или много тичинки

  Плодникови цветове: (2-3) плодолиста; горен завръз

 • Опрашване: ентомофилно
 • Плод: дробна кутийка (регма)
 • Съцветие: циатум. Циатумите в съставни съцветия от клас, грозд, метлица и др.
 • В основата на циатума – жлези, с видово специфична форма
 • Маслодайни, лечебни, декоративни, рудерални видове. Тропичните – хранителни и каучуконосни
 • Представители:
  • род Euphorbia /Млечка/[w]
  • Ricinus communis /Рицин/[w][m]: интродуциран от Южна Африка
  • Hevea brasiliensis /Каучуково дърво/[w]: добив на каучук
  • Manihot esculenta /Маниока/[w]: отглежда се в тропиците за кореновите грудки

  (още по темата)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2021. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 18.07.2021 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти