Семейство Tiliaceae /Липови/

 • В тропичните и субтропичните области. Род Tilia се среща в умерените зони на Северното полукълбо
 • Листопадни дървета и храсти [w]
 • Листа: последователни, прости, често асиметрични, с рано опадващи прилистници
 • Цветна формула:
  ✱ Ca5 Co5 A G(2-∞)
 • Плод: ценокарпно орехче
 • В съвременните класификации е подсемейство[k] в състава на сем. Malvaceae
 • Представители: В България – само род Tilia /Липа/[w][k]
  • T. cordata /Дребнолистна липа/[w][k]
  • T. tomentosa /Сребролистна липа/[w][k]
  • T. platyphyllos /Едролистна липа/[w][k]
  • T. rubra /Червена липа/[k] – рядък вид

  (още по темата)
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 3.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ