Семейство Chenopodiaceae /Лободови/

  • Разпространение: в субтропичните и умерените, главно в аридни и силно засушени области
  • Предимно тревисти растения с ксероморфни белези, рядко храсти и дървета [w]
  • Листа последователни или срещуположни, често бодливи или редуцирани
  • Цветове: дребни, едва забележими, зелени или жълти, в класовидни съцветия
    ✱ Ca1-5 Co0 A1-5 G(2-5) ⚥,♂♀

  • Плод: лизикарпна семка, по-рядко ягода или кутийка
  • Представители
    • подсемейство Chenopodioideae: с кълбовиден зародиш
      • род Chenopodium /Лобода/[w]
      • Spinacia oleracea /Спанак/[w]
      • Kochia scoparia /Обикновена метла/[w]
      • Atriplex hortensis /Градинска лобода/[w]
      • Beta vulgaris /Цвекло/[w]: с различни разновидности – var. saccharifera /Захарно цвекло/, var. crassa /Кръмно цвекло/, var. esculenta /Салатно цвекло/, var. cicla /Листно цвекло/

    • подсемейство Salsoloideae: със спираловиден зародиш:

    (още по темата)Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2016. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 29.12.2016 от К. Стоянов
www.botanica.gallery & www.botanica.ovo.bg
(cc) цитирането е задължително

 

Вашият коментар