Семейство Fumariaceae /Росопасови/

 • Тревисти растения, с коренища или грудки, в умерените и субтропични райони, Източна и Южна Африка [w]
 • Близки до Papaveraceae, но без латекс и власинки
 • Съцветия: гроздовидни
 • Цветна формула
  ↑✱ Ca2 Co2+2 A2 G(2)
 • Плод: орехче, кутийка
 • Представители:
  • род Fumaria /Росопас/[w]
   • F. officinalis /Лечебен росопас/ [w]: по рудерални места, плевел
   • F. thuretii /Туретиев росопас/: рядък за българската флора
  • род Corydalis /Лисичина/[w]: горски растения с подземни грудки:
   • C. solida /Плътногрудеста лисичина/[w]
   • C. marschaliana /Маршалова лисичина/
  • Dicentra spectabilis /Дамско сърце/: интродуциран декоративен коренищен вид от централна АмерикаСтоянов К. & Райчева Цв. 2011-2019. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 20.04.2018 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти