Семейство Fumariaceae /Росопасови/

 • Тревисти растения, с коренища или грудки, в умерените и субтропични райони, Източна и Южна Африка [w][k]
 • Близки до Papaveraceae, но без латекс и власинки. В по-нвите класификации е подсемейство в състава на Papaveraceae
 • Съцветия: гроздовидни
 • Цветна формула
  ↑✱ Ca2 Co2+2 A2 G(2)
 • Плод: орехче, кутийка
 • Представители:
  • род Fumaria /Росопас/[w][k]
   • F. officinalis /Лечебен росопас/ [w][k]: по рудерални места, плевел
   • F. thuretii /Туретиев росопас/[k]: рядък за българската флора
  • род Corydalis /Лисичина/[w][k]: горски растения с подземни грудки:
   • C. solida /Плътногрудеста лисичина/[w][k]
   • C. marschaliana /Маршалова лисичина/[k]
  • Lamprocapnos spectabilis (Dicentra spectabilis) /Дамско сърце/[k]: интродуциран декоративен коренищен вид от централна АмерикаСтоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 2.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ