Механични тъкани

Механичните тъкани са два типа – коленхима (от живи клетки) и склеренхима (от мъртви клетки). Склеренхимните клетки могат да са фибри или склереиди.

Функция

придават здравина, устойчивост и пластичност на растенията

Типове механични тъкани

Коленхимa

 • „колла“ (гр.) – лепило; „енхима“ (гр.) – тъкан [w]
 • разположение: в растящи и развити органи
 • близка по структура до паренхимната тъкан:
 • структура: клетки групирани в снопчета и цилиндри
 • произход: паренхимна тъкан, след задебеляване на стените
 • опорна функция: устойчивост, гъвкавост, пластичност, променлива с възрастта


 • Типове коленхима:
  • плочеста (пластинчата): с надебелявания на тангенциалните клетъчни стени – Sambucus /бъз/, Sanguisorba /динка/, Rheum /ревен/
  • ъглеста: с надебелявания в ъглите на клетките – Ficus /смокиня/, Vitis /лоза/, Cucurbita /тиква/, Beta /цвекло/, Rumex /лапад/, Morus /черница/
  • рехава: с надебелявания само в зоните към междуклетъчните пространства – Asteraceae /сложноцветни/, Malvaceae /слезови/

Склеренхима

 • „склерос“ (гр.) – твърд
 • Клетки:
  • мъртви, с механична връзка между клетките
  • масивно и равномерно надебелени, лигнифицирани клетъчни стени с прости пори
  • Изключения: склеренхимноподобни тъкани (задебелени лигнифицирани стени, жив протопласт) – при дървесинен паренхим и др.
 • Ограничава растежа – формира се в зони с приключил растеж
 • Типове склеренхимa:
  • Склеренхимни влакна – удължени клетки
   • По произход:
    • първични – от прокамбия (по-дълги, промъкват се между недиференцианите клетки)
    • вторични – от камбия (по-къси)
   • По местоположение:
    • ксилемни: с предполагаем еволюционен произход от трахеидите
    • флоемни: ясно видими, в много случаи важни като технически влакна
    • фибри извън проводящата тъкан: от външната страна на проводящото снопче или под епидермата (хиподерма при едносемеделни растения); главно първични, от връхната меристема

  • Склереиди (каменисти клетки) – изодиаметрични клетки

  а>

 • Технически влакна
  • Практически термин, не съвпада с дефиницията за склеренхимни фибри
  • Различен смисъл на понятието:
   • при памука – влакно от епидермални власинки
   • при лена – флоемен произход, склеренхимно снопче (целулозни фибри – по-голяма пластичност и здравина)
   • при конопа – ксилемен произход, склеренхим (лигнифициран – твърдост и чупливост).

  • Технология на производство: от 3000 години – лен (Европа) и коноп (Китай)

   Метод на отопяване с бактериална мацерация: Бактериите разрушават по ензимен път пектиновата средна ламела. Склеренхимните влакна се освобождават от съседните тъкани. Ферментацията се прекъсва преди ензимите да започнат разрушаване на средните ламели в склеренхимните снопчета.


  Въпроси:
 1. Защо механичните тъкани са трайни и колко вида са?
 2. Каква функция изпълняват?
 3. Къде са разположени двата вида механични тъкани в растенията?Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2021. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.12.2021 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължителноа>
 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти