Allium cepa – епидерма в люспи от луковица


Епидермални клетки в люспи на луковица от кромид лук Allium cepa с видимо движение на цитоплазмата. Различават се клетъчна стена, цитоплазма, ядро, левкопласти и централна вакуола. Обектив 40x.

 
Leave a Reply

Вашият коментар Отказ

Към лентата с инструменти