Тест по Анатомия и морфология на растенията


Имате на разположение точно 10 минути, за да решите теста. В долния десен ъгъл на екрана виждате хронометър с оставащите секунди. Всеки от въпросите може да има само един верен отговор. След като попълните теста, натиснете “finish” в края на тази страница.

? източник: Strasburger, Noll, Schenck, Schimper: Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. 4. Auflage, Gustav Fischer, Jena 1900. commons.wikimedia.orgQuestion #1: Означете рисунката

Question #2: Кои клетки имат ядра

Question #3: Кое от посочените съцветия е винаги еднополово:

Question #4: Какво виждате на тази снимка:

Question #5: Коя тъкан не участва в състава на проводящото снопче:

Question #6: Какво виждате на тази снимка:

Question #7: При коя група растения няма вторично задебеляване на стъблото:

Question #8: Посочете проводящо снопче от стъбло на двусемеделно растение

Question #9: В коя от изброените тъкани никога няма делене на клетките?

Question #10: Изберете правилните означения в тази схема:

Question #11: Какво виждате на тази снимка?

? източник на изображението: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Bright_red_tomato_and_cross_section02.jpg source: Taken by fir0002 | flagstaffotos.com.au Canon 20D + Sigma 150mm f/2.8 - Own workQuestion #12: Как се нарича този плод:

Question #13: Коя е тази тъкан:

Question #14: какво виждате на тази снимка:

Question #15: Кой от посочените цветове е двуустен

Question #16: В коя тъкан може да се наблюдава митоза:

Question #17: Какво виждате на тази снимка

Question #18: Какво виждате на снимката:

Question #19: Как се нарича този плод:

Question #20: Плодът на лимона е:


Моля, имайте предвид, че това е тест с който само проверявате вашите знания. Този тест не е форма на изпит и не показва критериите за изпитване на студенти.

 

Вашият коментар