Кожухарова, Стоянов & Райчева. 2011. Анатомия и морфология на растенията

PDF
Кожухарова К., Стоянов К. & Райчева Цв. 2011.
Анатомия и морфология на растенията.
Ръководство за самостоятелна подготовка на студенти от ОКС бакалавър. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив, ISBN 9789545171055.

Ръководството за самоподготовка по дисциплината Анатомия и морфология на растенията е предназначено предимно за студентите от бакалавърските курсове в Аграрния университет – Пловдив, от специалностите Обща агрономия, Лозаро-градинарство, Тропично и субтропично земеделие, Декоративно градинарство, Растителни биотехнологии, Растителна биология и Екология и опазване на околната среда. Това пособие може да се ползва и от студенти от други специалности и други университети. Целта на учебното помагало е да улесни подготовката по дисциплината, като акцентира върху основните понятия, което дава възможност за по-пълноценно усвояване на най-необходимите знания по цитология, анатомия и морфология на растенията.
Общото съдържание е структурирано в отделни раздели, съобразени с учебния план.  Ръководството за самостоятелна подготовка по анатомия и морфология на растенията не замества основните информационни източници – учебници, практически ръководства или лекционен курс, тъй като форматът на текста към отделните теми е във вид на план с въпроси за самоподготовка.
Мотивите на авторите за създаване на това учебно помагало са съвместните обсъждания по време на семестриалните аудиторни занятия и проявеният интерес на студентите към подобна форма, улесняваща усвояването на материала при тяхната самоподготовка.


Препоръчваме ви да използвате онлайн-курса, който е на адрес: botanica.gallery.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти