конспект Ботаника 2 – ТСЗ

Систематика на растенията
план на лекциите

доц. д-р Цветанка Райчева
Този тезисен план е предназначен за самоподготовка на студентите от специалност Тропично и субтропично земеделие (редовно обучение) в АУ-Пловдив. Тези материали не заместват информацията от учебните пособия или лекциите. Препоръчва се с тезисния план да ползвате и учебни пособия за справка.
Конспект

Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят.
Отдел Cyanomychota
Отдел Mycomycota – характеристика
Клас Chytridiomycetes, клас Oomycetes, клас Zygomycetes – характеристика и размножаване.
Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване. подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae – характеристика и размножаване.
Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae – характеристика и размножаване.
Клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae – характеристика и размножаване.
Отдел Lichenophyta
Отдели Chlorophyta и Charophyta
Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция
Отдел Bryophyta
Отдели Lycopodiophyta и Equisetophyta
Отдел Polypodiophyta
Отдел Pinophyta – обща характеристика и класификация
Отдел Magnoliophyta – характеристика и класификация
Сем. Magnoliaceae, Lauraceae и Piperaceae.
Сем. Aristolochiaceae, Nepenthaceae и Nymphaeaceae.
Сем. Ranunculaceae, Berberidaceae
Сем. Paeoniaceae, Papaveraceae и Fumariaceae.
Сем. Portulacaceae, Cactaceae, Caryophyllaceae, Amaranthaceae и Chenopodiaceae
Сем. Polygonaceae, Fagaceae, Betulaceae, Juglandaceae
Ceм. Actinidiaceae, Theaceae, Hypericaceae и Ericaceae
Сем. Primulaceae, Violaceae, Passifloraceae и Caricaceae
Сем. Salicaceae и Cucurbitaceae
Сем. Brassicaceae
Сем. Tiliaceae, Sterculiaceae, Malvaceae и Ulmaceae
Сем. Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae, Euphorbiaceae
Сем. Grossulariaceae, Droseraceae и Rosaceae
Сем. Myrtaceae, Punicaceae, Onagraceae
Сем. Mimosaceae, Caesalpiniaceae и Fabaceae
Сем. Aceraceae, Rutaceae и Anacardiaceae
Сем. Linaceae, Oxalidaceae и Geraniaceae
Сем. Cornaceae и Apiaceae
Сем. Caprifoliaceae, Viburnaceae, Sambucaceae, Valerianaceae
Сем. Rubiaceae и Gentianaceae
Сем. Apocynaceae, Asclepiadaceae, Oleaceae и Solanaceae
Сем. Convolvulaceae, Cuscutaceae и Boraginaceae
Сем. Scrophulariaceae, Orobanchaceae и Pedaliaceaе
Сем. Plantaginaceae и Lamiaceae
Сем. Asteraceae
Сем. Iridaceae, Liliaceae, Alliaceae и Amaryllidaceae
Сем. Convallariaceae, Ruscaceae и Asparagaceae
Сем. Orchidaceae, Bromeliaceae, Musaceae и Zingiberaceae
Сем. Juncaceae и Cyperaceae
Сем. Poaceae – морфологична характеристика и класификация
Сем. Arecaceae – характеристика и класификация.
Сем. Araceae, Typhaceae
Ареали. Произход на културните растения
Реликти, ендемити и космополити

Литература

Попова М., Чешмеджиев Ил., Терзийски Д. 2001. Систематика на растенията. Акад. изд. АУ- Пловдив.
Попова М., Чешмеджиев И., Стойчев Г. 1999. Ръководство за учебна практика по ботаника. Акад. изд. ВСИ – Пловдив.
Стойчев Г., Кожухарова К., Анастасов Х. 2006. Ръководство за упражнения по Ботаника. Акад. изд. АУ- Пловдив.
Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1992. Определител на растенията в България. Земиздат.
Чешмеджиев И., Стойчев Г.. 2005. В парка на Аграрния университет. Учебно помагало. Акад. изд. АУ- Пловдив.
Делипавлов Д., Попова М., Ковачев И., Терзийски Д., Чешмеджиев И. 1989. Ботаника. Земиздат. София.
Стоянов Н., Стефанов Б., Китанов Б. 1966-1967. Флора на България – І и ІІ том.
Флора на (Н.)Р. България – т. I – X. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, София
Червена книга на НРБ, 1984. том І. Растения, изд. БАН, София.
Чешмеджиев Ил., Василев Р. 2009. Флората на Пловдив. Българска фондация „Биоразнообразие“, София.
Kиряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдивско Университетско Издателство, Пловдив.
Божилова Е., Kоева Й., Тонков С. 1999. Систематика на висшите растения. Университетско издателство „Св. Kлимент Охридски“, София.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти