Аграрен университет – Пловдив
Аграрен университет – Пловдив е най-добрият университет в България, който обучава специалисти по аграрни науки. Акредитиран е през 2019 г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9.61 по десетобалната система. Акредитацията е валидна до 2025г. Ако желаете да бъдете наши студенти, продължете от тук.
Хербариум SOA
Хербариумът към АУ-Пловдив (SOA) е вторият по големина национален хербариум в България. Съхранява над 150 000 растителни образци.
Катедра Ботаника и Агрометеорология
Катедрата извежда в направление Ботаника курсовете по Ботаника (общ курс), Анатомия и морфология на растенията, Систематика на растенията, и свързани с тях избираеми учебни дисциплини. Учебните лаборатории са оборудвани с микроскопи за всеки студент.
Ботаника I
Курсът по Анатомия и морфология на растенията ще ви запознае с устройството на растителната клетка, видовете растителни тъкани, строежа на растителните органи и тяхното разнообразие.
Ботаника II
Курсът по Систематика на растенията ще ви помогне да научите принципите на класификация на растенията, и да разберете как можете да разпознавате видовете растения сами.
семейство Iridaceae
Семейство Iridaceae (перуникови) е богато представено в България. Публикациите ни на тази тема можете да видите тук.
семейство Orobanchaceae
Семейство Orobanchaceae е представено в България от 25 облигатни паразитни вида, в два рода – Phelipanche и Orobanche. За да видите наши публикации по темата, щракнете тук.
Атлас Фуражни бобови
“Фуражни бобови растения” е първият български интерактивен атлас за разпознаване на растения. Публикуван е във форматите epub, chm и като приложение за Андроид. Можете да го изтеглите безплатно от тук..
Нова микроскопска техника
От септември, 2020 г. зала 316а е с ново оборудване, осигурено изцяло от фирма “Кортева” – 7 микроскопа Leica с дигитални камери, свързани в обща мрежа. По този начин всеки студент ще може да записва видяното направо в телефона си или таблета си. Тази нова техника ще позволи да се наблюдават по-разнообразни обекти в учебната дисциплина “Анатомия и морфология на растенията“. За момента, това е най-модерната учебна зала по ботаника в България.
Ботаника / Хербариум SOA | Botany / SOA herbarium | вход | регистрация | стена
Ботаника I: Анатомия и морфология на растенията. Представи за морфологичното и анатомичното устройство на растенията, и на разнообразието в строежа им в зависимост от условията на средата.
 
Ботаника II: Систематика на растенията. Основни знания по класификация и разпознаване на растенията. Акцентът е върху флората на България.
 
Ботаника III: Фитоценология. Избираем курс. Основни понятия за фитоценози и растителни съобщества. Практически преглед на растителността в България.
 
Ботаника IV: Флора на България. Избираем курс. Преглед на особеностите на флората на България. Флористични райони и характерни видове.
Атлас фуражни бобови растения в България. Безплатен интерактивен атлас, който можете да четете онлайн или да изтеглите като приложение за Android или като е-книга във формати epub и chm.
Определител на местни и чужди висши растения в България. Етап 2: Ключове за определяне до родове. Можете да го четете онлайн, да го изтеглите като chm, или да го инсталирате като приложение за Android или Windows.

Предстоящи събития

 1. Изпит Ботаника II – ЛГ

  юли 28 :: 10:00 - 11:00
 2. Изпит Ботаника II – АП(з)

  юли 29 :: 10:00 - 11:00
 3. Изпит Ботаника II – АП(з)

  юли 30 :: 10:00 - 11:00
 4. Изпит Ботаника II – РЗ(з) и ЕООС(з)

  август 2 :: 10:00 - 11:00
 5. Изпит Ботаника II ЛГ(з) и АП(з)

  август 2 :: 10:00 - 11:00
Виртуална библиотека: бърз достъп до литература Ботаника TV: колекция от филми и клипове
Галерия: микроскопски снимки и растения (над 1400 вида) Още студентски ресурси
dSOA е настолно приложение за Windows, предназначено за документиране на хорологични данни. Създадено е за управление на базата-данни в хербариума SOA, но може да се ползва от всички, които се нуждаят от съхраняване на хорологичнa информация за организми. Предлагаме го за безплатно ползване.
 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти