Особености на флората на България

Зелени водорасли: над 3000 вида Мъхове: над 760 вида Папратовидни: над 50 вида Голосеменни: над 16 вида Покритосеменни: над 3700 вида Семейства с най-много видове: Asteraceae – 450, Fabaceae – […]

 

Magnoliopsida

Двусемеделни растения – галерия снимки A: Acanthaceae, Aceraceae, Adoxaceae, Aizoaceae, Amaranthaceae, Anacardiaceae, Apiaceae, Apocynaceae, Aquifoliaceae, Araliaceae, Aristolochiaceae, Asclepiadaceae, Asteraceae B: Balsaminaceae, Begoniaceae, Berberidaceae, Betulaceae, Bignoniaceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Buddlejaceae, Buxaceae C: […]

 

Растения на гората

Различни екологични ниши в зависимост от жизнените форми. Горски фитоклимат, в резултат от развитието на горските видове. Обща площ: 3 746 000 ha (30%). Характерни са широколистните и иглолистните гори. […]

 

Семейство Malvaceae /Слезови/

Дървета, храсти и треви, най-разнообразни в тропичните и субтропичните области Подсемейство Malvoideae /Слезови/ Дървета, храсти и треви Листа: прости, последователни, с прилистници Цветове: единични или в пазвени или връхни съцветия. […]

 

Подклас Dilleniidae

Разред Actinidiales Семейство Actinidiaceae /Актинидиеви/ Разред Theales Семейство Theaceae /Чаеви/ Семейство Hypericaceae /Звъникови/ Разред Ericales Семейство Ericaceae /Пиренови/ Семейство Ebenaceae /Райскоябълкови/ Разред Primulales Семейство Primulaceae /Игликови/ Разред Violales Семейство Violaceae […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти