Raycheva, Stoyanov & Kokova 2019. Inventory of Genus Primula in SOA

PDFRaycheva Ts., Stoyanov K. & Kokova P. 2019. Inventory of Genus Primula (Familly Primulaceae) in the Herbarium of Agricultural University – Plovdiv (SOA), Bulgaria Ecologia Balcanica, 11(2): 261-267. Abstract. Genus Primula L. (Primulaceae) is represented in Bulgaria by 8 species. The study is an observation of the whole recent collection of the genus, stored in […]

 

Primulaceae

Anagallis arvensis, Anagallis foemina, Androsace hedraeantha, Cyclamen coum, Cyclamen hederifolium, Lysimachia atropurpurea, Lysimachia nummularia, Lysimachia punctata, Lysimachia vularis, Primula deorum, Primula farinosa, Primula frondosa, Primula minima, Primula veris, Soldanella pusilla, Soldanella rhodopaea можете да видите цялата галерия само когато сте влезли с потребителското си име  

 

Семейство Primulaceae /Игликови/

Космополити, предимно в умерените и хладни зони на северното полукълбо Треви или малки храсти [w] Листа: прости, срещуположни, последователни или в розетка Цветове: хомостилни и хетеростилни, в сенник, клас, рядко единични, с прицветници ✱ Ca(5) Co(5) A5 G(5) ⚥ Опрашване: ентомофилно или самоопрашващи Плод: кутийка с голям брой семена Представители: род Primula /Иглика/[w] Разпространени в […]

 

конспект Ботаника (общ курс) – ЛГ и ДГ (редовно)

Ботаника (общ курс) доц. д-р Кирил Стоянов всеки въпрос е с връзки към темите в Ръководствata за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията. Конспект за специалностите „Агрономство – лозароградинарство“ и „Декоративно градинарство“ (редовно обучение) в Аграрен университет – Пловдив  

 

Флора на България. Въведение.

Флора, флористика, флорни елементи. Космополити. Реликти. Балкански, български и локални ендемити. Автохтонна и алохтонна флора. Интродуценти, адвентивни и инвазивни видове. Флора Съвкупност от всички известни за дадена територия растителни таксони Флористика Науката която се занимава с изучаването на флората. За възможно най-пълно установяване състава на флората е необходимо изучаване на всички екологични ниши, през всички […]
 
Към лентата с инструменти