Oleaceae

Forsythia suspensa, Fraxinus americana, Fraxinus ornus, Jasminum grandiflorum, Jasminum fruticans, Jasminum nudiflorum, Jasminum officinale, Jasminum revolutum, Ligustrum vulgare, Olea europaea, Phyllirea latifolia, Syringa persica, Syringa vulgaris можете да видите цялата […]

 

Семейство Oleaceae /Маслинови/

Космополитно семейство [w] Вечнозелени и листопадни дървета и храсти Листа: срещуположни, прости или перести Цветна формула: ✱ Ca(4) Co(4) A2 G(2) ⚥ Плод: ягода, кутийка, костилков, орех Представители[k]: Syringa vulgaris […]

 

конспект Ботаника (общ курс) – ЛГ и ДГ (редовно)

Ботаника (общ курс) доц. д-р Кирил Стоянов всеки въпрос е с връзки към темите в Ръководствata за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията. Конспект […]

 

Особености на флората на България

Зелени водорасли: над 3000 вида Мъхове: над 760 вида Папратовидни: над 50 вида Голосеменни: над 16 вида Покритосеменни: над 3700 вида Семейства с най-много видове: Asteraceae – 450, Fabaceae – […]

 

Конспект Ботаника 2 – РЗ (редовно)

Систематика на растенията Конспект за специалност Растителна защита (редовно обучение) доц. д-р Цветанка Райчева Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Царство Mycetalia. Група Eumycota – характеристика (Отдел) Oomycota, […]