Семейство Nyctaginaceae /Никтагинови/

Разпространени в тропични и субтропични области (най-голям брой видове в Америка) Треви, храсти, по-рядко дървета и лиани [w] Листа срещуположни, без прилистници Цветове с ярко обагрени прицветници и чашка, венче […]

 

Ковачев 1970. Принос върху морфологията на полена на няколко семейства от разред центросеменни (Centrospermae)

Ковачев, И. 1970. Принос върху морфологията на полена на няколко семейства от разред центросеменни (Centrospermae). Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XXII, кн. 1., сер. Растениевъдство, 131-134. Резюме: Проучена […]

 

Magnoliopsida

Двусемеделни растения – галерия снимки A: Acanthaceae, Aceraceae, Adoxaceae, Aizoaceae, Amaranthaceae, Anacardiaceae, Apiaceae, Apocynaceae, Aquifoliaceae, Araliaceae, Aristolochiaceae, Asclepiadaceae, Asteraceae B: Balsaminaceae, Begoniaceae, Berberidaceae, Betulaceae, Bignoniaceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Buddlejaceae, Buxaceae C: […]

 

Подклас Caryophyllidae

Разред Caryophyllales Семейство Portulacaceae /Тученицови/ Семейство Cactaceae /Кактусови/ Семейство Caryophyllaceae /Карамфилови/ Семейство Nyctaginaceae /Никтагинови/ Семейство Amaranthaceae /Щирови/ Семейство Chenopodiaceae /Лободови/ разред Polygonales Семейство Polygonaceae /Лападови/ Въпроси: Напишете цветните формули и […]

 

Метаморфози на листа

Засягат целия лист или част от него Мустачки Прикрепват към други растения или педмети. От цели листа или техни части от цели листа: при сем. Cucurbitaceae /тиквови/ от горните части […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти