Семейство Juncaceae /Дзукови/

Разпространени в северното полукълбо и по-малко в южното Многогодишни, рядко едногодишни растения, с хабитус подобно на Poaceae и Cyperaceae [w]. Стъбла и корени с въздухоносна паренхима Стъбла: цилиндрични с възли […]

 

конспект Ботаника (общ курс) – ЛГ и ДГ (редовно)

Ботаника (общ курс) доц. д-р Кирил Стоянов всеки въпрос е с връзки към темите в Ръководствata за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията. Конспект […]

 

Особености на флората на България

Зелени водорасли: над 3000 вида Мъхове: над 760 вида Папратовидни: над 50 вида Голосеменни: над 16 вида Покритосеменни: над 3700 вида Семейства с най-много видове: Asteraceae – 450, Fabaceae – […]

 

Конспект Ботаника 2 – РЗ (редовно)

Систематика на растенията Конспект за специалност Растителна защита (редовно обучение) доц. д-р Цветанка Райчева Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Царство Mycetalia. Група Eumycota – характеристика (Отдел) Oomycota, […]

 

Liliopsida

Едносемеделни растения – галерия снимки Agavaceae Alismataceae Alliaceae Alstroemeriaceae Amaryllidaceae Anthericaceae Araceae Arecaceae Asparagaceae Asphodelaceae Bromeliaceae Butomaceae Colchicaceae Commelinaceae Cyperaceae Dioscoreaceae Dracaenaceae Hostaceae Hyacinthaceae Hydrocharitaceae Iridaceae Juncaceae Lemnaceae Liliaceae Melanthiaceae […]

 

Халофилни растения

Почви със соленост над 0.5% са негодни за селскостопанска дейност. Засолени почви: над 1% солно съдържание. Над 25% от обработваемите площи в света са засолени. В България предимно по Черноморското […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти