Палеоботаническа характеристика на флората в България

Ера Период началомлн.г. Неозой Кватернер -2 Неоген -20 Палеоген -65 Мезозой Кредапоява на покритосеменните -145.5 Юрапоява на първите цикасови -199.6 Триассилно засушаване -251 Палеозой Пермпоява на голосеменните -299 Карбонразцвет на […]

 

Зоналност на растителната покривка

Флорен комплекс: съвкупност от видове, родове и семейства с обща история. Флористично райониране Разграничават се съподчинените единици: царство, област, провинция,  окръг и район. Флористични царства включват ендемични семейства и родове. […]

 

Семейство Moraceae /Черничеви/

Тропични и субтропични вечнозелени или листопадни дървета и храсти. Малък брой видове в умерените зони [w][k] Обикновено съдържат млечен сок Каулифлория и видоизменени корени (подпорни, въздушни, епифити …) Листа: прости, […]

 

Семейство Cactaceae /Кактусови/

Разпространени в топли и сухи зони на света (най-голям брой видове в Америка, Канада) Треви, храсти, по-рядко дървета Стъбла: месести, сукулентни [m] [w][k] Листа: редуцирани до пъпки – ареоли и […]

 

Плод (fructus) – строеж и класификация

напълно развити и зрели завръзи с едно или повече семена Морфогенетична класификация Апокарпни Ценокарпни Съставни Апокарпни плодове от цвят с един апокарпен плодник или много апокарпни плодници (прост или сборен […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти