Fabaceae

Amorpha fruticosa, Anthyllis montana, Anthyllis vulneraria, Astragalus glycyphyllos, Astragalus monspessulanus, Astragalus onobrychis, Astragalus physocalyx Bituminaria bituminosa Chamaecytisus absinthioides, Chamaecytisus albus, Chamaecytisus austriacus, Chamaecytisus calcareus, Chamaecytisus ciliatus, Chamaecytisus frivaldszkyanus, Chamaecytisus hirsutus, Chamaecytisus leiocarpus, Chamaespartium sagittale, Colutea arborescens, Coronilla cretica, Coronilla emerus, Coronilla scorpioides Coronilla varia Dorycnium herbaceum Genista carinalis, Genista depressa, Genista lydia, Genista tinctoria Hippocrepis […]

 

Семейство Fabaceae /Бобови/

Космополитни. Треви, храсти и дървета[w] Листа: последователни; прости, тройни, длановидни или перести Цветовете наподобяват кацнала пеперуда – двуполови, зигоморфни, единични или събрани в съцветие грозд или главичка. ↑ Ca(5) Co1+2+(2) A(9)+1 G1 ⚥ Наличие на клейстогамни представители Плод: боб, с разнообразна морфология – разпукливи многосеменни (фасул, салкъм, грах), неразпукливи едносеменни (люцерна, детелина) Високо съдържание на […]

 

Атлас фуражни бобови в България – онлайн версия

Това е онлайн-версията на атласа. За офлайн версиите превъртете до долната част на страницата. За повече информация относно атласа продължете от тук. Всички права запазени. Стоянов К., Найденова Г., Янчева Х. 2018. Атлас Фуражни бобови растения в България. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. ISBN 978-954-517-268-7. Stoyanov K., Naydenova G. & Yancheva Ch. 2018. Atlas […]

 

Литературни източници

epub версия chm версия apk версия онлайн версия Алексиева А., Божанска Т. & Найденова Й. 2016. Биохимична оценка на селекционни линии пролетен фий (Vicia sativa L. ssp. sativa) и възможности за използването им като зелен фураж. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 19(3): 99-113. Асьов, Б. & Петрова, А.С.(ред.) 2012.  Конспект на висшата флора в […]

 

Атлас Фуражни бобови растения в България

Стоянов К., Найденова Г., Янчева Х. 2018. Атлас Фуражни бобови растения в България. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. ISBN 978-954-517-268-7 Stoyanov K., Naydenova G. & Yancheva Ch. 2018. Atlas Forage leguminous plants in Bulgaria. Agricultural University Plovdiv Academic Press epub версия chm версия apk версия онлайн версия Книгата представя познати фуражни видове от Fabaceae […]

 

Конспект Ботаника 2 – РЗ (редовно)

Систематика на растенията Конспект за специалност Растителна защита (редовно обучение) доц. д-р Цветанка Райчева Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Отдел Mycomycota – характеристика Клас Oomycetes, клас Zygomycetes. Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване. подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae. Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae, Клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция. Отдел Bryophyta – […]

 

Терзийски 1987. Кариологично проучване на изрязанолистната глушина Vicia incisa

Терзийски, Д. 1987. Кариологично проучване на изрязанолистната глушина Vicia incisa M.Bieb (сем.Fabaceae Lindley) Научни трудове ВСИ "В.Коларов", Ботаника, 32(4): 19-25. Резюме: Проведено е кариологично проучване на четири български популации на Vicia incisa M.B. Във всички изучени екземпляри е установен диплоиден хромозомен набор 2n=2x=14. Кариотипът на популациите не показва вариация и се състои от 2SM, 4A […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти