Отдел Bryophyta /Мъхообразни/

Представени в света с около 14 000 вида (в Европа около 1700 вида) Една от най-разнообразните групи растения, след покритосеменните и папратите. Обикновено се развиват на колонии Важен елемент на редица екосистеми (от тундрата до тропичните дъждовни гори). Илюстрират прехода към живота на сушата [w] Произход и еволюция Недостатъчни фосилни данни Сигурни доказателства от горен […]

 

Конспект Ботаника 2 – РЗ (редовно)

Систематика на растенията Конспект за специалност Растителна защита (редовно обучение) доц. д-р Цветанка Райчева Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Отдел Mycomycota – характеристика Клас Oomycetes, клас Zygomycetes. Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване. подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae. Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae, Клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция. Отдел Bryophyta – […]

 

Определител на растенията в България. 1994.

Делипавлов, Д., М. Попова, И. Ковачев, Д. Терзийски, И. Чешмеджиев, Д. Граматиков. 1992. под общата редакция на проф. Д.Делипавлов Определител на растенията в България (Второ преработено и допълнено издание) Земиздат, София. ISBN 954-05-0069 В определителя се дават таблици за определяне на семействата на висшите растения (без семействата от отдел Bryophyta) и таблици за определяне на […]

 

Методи на геоботаническите изследвания

Общи положения Фактори за формирането на растителни съобщества: исторически обусловена флора в района, доставяща “строителен материал” комплекс от екологични условия (едафични, климатични, антропогенни …) конкуренция (вътревидова и междувидова): винаги с косвен характер.  Липсват преки социални отношения между видовете. зависимост на едни видове от други: напр. дървесният етаж определя светлинните условия под склопа наличие на комплементарни […]

 

Попова, Чешмеджиев, Терзийски. 2001. Систематика на растенията

Мария Попова, Илия Чешмеджиев, Димитър Терзийски. 2001. Систематика на растенията под общата редакция на проф. д-р Мария Т. Попова Академично издателство на Аграрен Университет, Пловдив, 2001 г. Рецензенти: проф. д.б.н. Иван Киряков, ст.н.с. д-р Ана Петрова Учебникът е разработен за обучение по Ботаника II част – Систематика на растенията за студенти в Аграрен Университет – […]

 

Определител на растенията в България

купетеДелипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003 (2011). под научната редакция на проф. д-р Д.Делипавлов и проф. д.б.н. И.Чешмеджиев Определител на растенията в България (Трето преработено и допълнено издание) Академично издателство на Аграрен университет – Пловдив Определителят съдържа таблици за определяне на семействата, родовете, видовете и подвидовете на висшите растения (без […]

 

конспект Ботаника 2 – ЕООС и БЗ

Систематика на растенията Конспект за специалностите Екология и опазване на околната среда и Биологично земеделие (редовно обучение) доц. д-р Кирил Стоянов Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Царство Mycetalia. Отдел Mycomycota. Клас Chytridiomycetes и клас Zygomycetes Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване. подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae. група Lichenes Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae Клас Basidiomycetes, подклас […]

 

конспект Ботаника 2 – ТСЗ

Систематика на растенията план на лекциите доц. д-р Цветанка Райчева Този тезисен план е предназначен за самоподготовка на студентите от специалност Тропично и субтропично земеделие (редовно обучение) в АУ-Пловдив. Тези материали не заместват информацията от учебните пособия или лекциите. Препоръчва се с тезисния план да ползвате и учебни пособия за справка. Конспект Таксономия, номенклатура, таксономични […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти