Asparagaceae

Asparagus maritimus, Asparagus officinalis, Asparagus tenuifolius Cordyline fruticosa Ruscus aculeatus, Ruscus hypoglossum Convallaria majalis, Polygonatum latifolium, Polygonatum odoratum, Polygonatum verticillatum, Streptopus amplexifolius Hyacinthella leucophaea, Hyacinthus orientalis, Leopoldia comosa, Leopoldia tenuiflora, […]

 

семейство Asparagaceae /Зайчесянкови/

Това семейство е разглеждано с различен състав в литературата. В по-старите класификации голяма част от видовете му са в сем. Liliaceae, или са отнасяни към по-малки семейства. По съвременните класификационни […]

 

конспект Ботаника (общ курс) – ЛГ и ДГ (редовно)

Ботаника (общ курс) доц. д-р Кирил Стоянов всеки въпрос е с връзки към темите в Ръководствata за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията. Конспект […]

 

Конспект Ботаника 2 – РЗ (редовно)

Систематика на растенията Конспект за специалност Растителна защита (редовно обучение) доц. д-р Цветанка Райчева Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Царство Mycetalia. Група Eumycota – характеристика (Отдел) Oomycota, […]

 

Liliopsida

Едносемеделни растения – галерия снимки Agavaceae Alismataceae Alliaceae Alstroemeriaceae Amaryllidaceae Anthericaceae Araceae Arecaceae Asparagaceae Asphodelaceae Bromeliaceae Butomaceae Colchicaceae Commelinaceae Cyperaceae Dioscoreaceae Dracaenaceae Hostaceae Hyacinthaceae Hydrocharitaceae Iridaceae Juncaceae Lemnaceae Liliaceae Melanthiaceae […]