Атлас Фуражни бобови растения в България

Стоянов К., Найденова Г., Янчева Х. 2018.
Атлас Фуражни бобови растения в България.
Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. ISBN 978-954-517-268-7
Stoyanov K., Naydenova G. & Yancheva Ch. 2018.
Atlas Forage leguminous plants in Bulgaria.
Agricultural University Plovdiv Academic Press


сваляне | download
Универсална epub версия, за всяко устройство с инсталиран epub четец. Изисква javascript.
сваляния: 6, размер: 66.0 MB
дата: 15.окт..2018
сваляне | download
CHM версия за Windows (Vista, 7, 8, 10). Работи по-добре когато е с разрешен javascript.
сваляния: 11, размер: 64.1 MB
дата: 15.окт..2018
сваляне | download
Приложение за устройства с Android. Работи нормално с версия 5 или по-нова.
сваляния: 4, размер: 0
дата: 15.окт..2018
сваляне | download
Онлайн версия, която се чете директно от сайта. Представлява симулация на android-приложението.
сваляния: 18, размер: 0
дата: 15.окт..2018


Книгата представя познати фуражни видове от Fabaceae в България. Информация за 91 вида е структурирана в 2 оригинални определителни ключа и 4 таблици за визуално разпознаване.
Ключовете за определяне съдържат само фуражните видове, включени в атласа. Първият е съставен за разпознаване на видове във фаза цъфтеж. Вторият e за определяне на видове по плодове и семена.
Книгата съдържа 465 детайлни снимки на растенията, направени от авторите на атласа.
Видовете са описани с морфологични, хорологични, екологични данни, фуражни качества. Данните за фенологията, разпространението, екологията и фуражните качества, са обединени в приложения.
Книгата предоставя възможности за филтриране на съдържанието на определителните ключове и таблиците.

Не използвайте вградените функции на браузъра за четене на е-книги. Свалете я на устройството си и я отворете след това. За да позволите пълната функционалност на epub версията, ви препоръчваме да ползвате софтуер, който работи с javascript. Подходящи приложения под Windows са “Calibre” и “epub file reader“. Препоръчваме ви “Lithium” за устройства под Android. За Windows 10 най-подходящо e приложението EPUB BUCH viewer.

Налична е и специална (chm) версия за Windows, за която не е необходим допълнителен софтуер. Тя работи нормално на компютри с Windows 7, 8 или 10. На по-старите версии част от дизайна и хорологичните карти са невидими. След като свалите файла и го отворите, Windows ще ви попита дали се доверявате на издателя. За да видите съдържанието на файла, трябва да потвърдите.

От 1.09.2018 е налична версия като приложение за Android. Ако го инсталирате, е възможно вашият антивирусен софтуер (Avast) да покаже фалшиво съобщение за опасно приложение. Причината е, че приложението не е качено в магазина на Google. Игнорирайте го.

Онлайн версията е достъпна от 02.10.2018 и е симулация на андроид-приложението.

Ще бъдем благодарни на отзиви, предложения и критични бележки. Можете да ги оставяте и като коментари в тази страница.


 

Вашият коментар